Vytiskneme nástěnné kalendáře z vašich fotografií.

Připravte si fotografie se správnou orientací vzhledem k vybrané šabloně. Čtvercový kalendář = A3 na výšku.