Knihy, manuály, zpravodaje, skripta, návody.

Barevné publikace

 

Brožury s barevnou obálkou a barevnými listy.

Černobílé publikace

 

Brožury s barevnou obálkou a černobílými listy.

Atypické publikace

 

Brožury s netradičními formáty. Například A4 naležato, čtverec 290x290 mm apod.